Søndre Ringvej 2, 6500 Vojens

Jagt- og skovejendom 136.273 m2, heraf fredskov 87.135 m2 ved Vojens

Centralt beliggende i Vojens` sydøstlige udkant sælges Bækkedal Plantage med ældre landbrugsbygninger, der trænger til en kærlig hånd. Ejendommen er beliggende i skov-/plantageområde helt oppe ved bygrænsen og man forventer, at ca 5 ha vil kunne omdannes til boliggrunde - tæt-lav - med mulighed for opførelse af op til 32 enheder. Vil kræve ny lokalplan.
2/3 af plantagen væltede i stormen 3/12 199 og ejendommen er for 90%s vedkommende nytilplantet med løvtræer af Hedeselskabet i 1999 og 2000.
Ligger i naturskønt område med plantage, eng og på et naboareal er der en mindre sø, så ejendommen er velegnet til naturelskere med gode muligheder for jagt på rådyr, ræv, hare, fuglevildt eller til hestehold.
8,5 ha direkte ved Vojens by kan formentlig bebygges med op til 32 boliger som tæt-lav bebyggelse - vil kræve ny lokalplan og forhandling med Haderslev kommune.
Kan købes med eller uden denne parcel.
Samlet jordtilliggende består af byggeparcel 5,7 ha og skovejendom 53,2445 ha.
Kan købes ca 1,0 mio billigere end udbudsprisen, hvis sælger beholder de 5,8 ha byggejord.
Kan evt også købes billigere mod at sælger beholder dele af skoven.
Er beliggende i gul zone, hvilket betyder, at ejer enten kan få tilbud om støjisolering eller kontant 70.000 til støjkompensation i forbindelse med Flyvestation Skrydstrups udbygning.